Historie

KDOV jubileum 100 jaar

Het eeuwfeest werd in 2017 met de leden (foto onder) gevierd in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem.

KDOV 100 jaar

Op 12 april 1917 werd de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging (RKDOV) opgericht.
Petra van Langen geeft in 2014 in haar proefschrift “Muziek en religie: Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 1850-1948” een uitgebreide geschiedenis van de RKDOV in deze periode. 
Het boek is in 2014 uitgegeven bij Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-8704-460-2.
De naam van de vereniging RKDOV werd later gewijzigd in Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV).

KDOV jubileum 90 jaar

In 2007 vierde de KDOV haar 90-jarig bestaan in de St. Janskathedraal in Den Bosch.

Om 10.30 begon de dag meteen feestelijk Eucharistieviering in de St.-Jan Kathedraal te ‘s-Hertogenbosch. Celebrant was Dr Fons Kurris.
De Schola Cantorum “Die Sangeren Onser Liever Vrouwen” onder leiding van Jeroen Felix zong de Missa S.Papae Pii decimi van in leven erelid Albert de Klerk.
Organist Maurice Pirenne speelde o.a. werken van onze drie ereleden Bernard Bartelink, Kees Bornewasser en Louis Toebosch.
Foto’s, 21 april 2007, Arno Eliëns.

Scroll naar boven