Links

Europa’s oudste tijdschrift over orgelkunst. Het Orgel is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat korte introducties van de artikelen die in Het Orgel verschenen zijn (klik op de knop [Artikelen] hierboven). Abonnees van Het Orgel kunnen de digitale versie van het blad lezen na een eenmalige registratie (klik op de knop [Tijdschriften] hierboven). Op de site staat eveneens een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites. Bovendien bevat deze website een uitgebreide database met titels van artikelen die in andere tijdschriften op het gebied van orgel en kerkmuziek gepubliceerd zijn. Hiervoor is een krachtige zoekmachine beschikbaar.

Het Orgel

Het Huis van de Kerkmuziek is een platform van allerlei bestaande organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Ze hebben stuk voor stuk hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze organisaties samen. We inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven. Zo maken gebruik van elkaars ervaring, specialisaties, netwerk en best practices. En vooral: zo stimuleren we creativiteit.

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/

Do you search for hymns and worship music for worship services? Are you researching a particular hymn? Looking for an arrangement or media file? If so, Hymnary.org is for you. Hymnary.org is an online hymn and worship music database for worship leaders, hymnologists, and amateur hymn lovers alike. At Hymnary.org you can search or browse hymns by title, tune, meter, key, scripture reference, and more.

www.hymnary.org

Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Veel van onze onderzoeken monden dan ook uit in directe beleidsadvisering.

https://www.ru.nl/kaski/

Bij restauraties, overplaatsingen of andere ingrijpende werkzaamheden aan het orgel of de klokken gaat het vaak om veel geld. Om het nut, de noodzaak en de kosten van die werkzaamheden met verstand van zaken te kunnen beoordelen, staan de adviseurs van de KKOR elk parochiebestuur ter zijde die daarom vraagt. Hoe een advies tot stand komt en wat de kosten er van zijn, kunt u vinden op deze website. Daarnaast kunt u op deze website ook een inventarisatie van het complete orgelbestand op het katholieke erf in Nederland vinden.

https://KKOR.nl

Stichting Kerkmuziek Netwerk, opgericht op 7 juni 2013, is een stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Maar natuurlijk is samen zingen ook een geweldige mogelijkheid om je verbonden te voelen met elkaar. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (ook wel de Nieuwe Bavo genoemd).

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Willibrordusorgel zijn:

  • Het zorgen voor het behoud en het goed gebruik van het Willibrordusorgel;
  • Het (doen) organiseren van concerten waarbij het Willibrordusorgel wordt bespeeld.

https://www.willibrordusorgel.nl

De Vereniging Orgelmakers Nederland (VON) is de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. Vakmensen met een bijzonder ambacht die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van pijporgels.

Het doel van de vereniging is het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst te bevorderen en op een hoger plan te brengen, nationaal én internationaal. Daarnaast behartigt de VON de belangen van haar leden.

https://orgelbouwers.nl/

ZINGmagazine is het blad voor zingend Nederland en België.
Voor koren en vocal groups, duo’s en grootkoren, voor solisten op het podium en in de badkamer, maar ook voor dirigenten, zangdocenten én professionele zangers; interviews met zangers, dirigenten, zangpedagogen, koor- en componistenportretten, het laatste nieuws over kunst- en cultuurbeleid, ontwikkelingen in de koorwereld en spraakmakende producties.

ZINGmagazine

Scroll naar boven