Links

Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Veel van onze onderzoeken monden dan ook uit in directe beleidsadvisering.

https://www.ru.nl/kaski/

Bij restauraties, overplaatsingen of andere ingrijpende werkzaamheden aan het orgel of de klokken gaat het vaak om veel geld. Om het nut, de noodzaak en de kosten van die werkzaamheden met verstand van zaken te kunnen beoordelen, staan de adviseurs van de KKOR elk parochiebestuur ter zijde die daarom vraagt. Hoe een advies tot stand komt en wat de kosten er van zijn, kunt u vinden op deze website. Daarnaast kunt u op deze website ook een inventarisatie van het complete orgelbestand op het katholieke erf in Nederland vinden.

https://KKOR.nl

Stichting Kerkmuziek Netwerk, opgericht op 7 juni 2013, is een stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Maar natuurlijk is samen zingen ook een geweldige mogelijkheid om je verbonden te voelen met elkaar. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/

De Vereniging Orgelmakers Nederland (VON) is de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. Vakmensen met een bijzonder ambacht die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van pijporgels.

Het doel van de vereniging is het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst te bevorderen en op een hoger plan te brengen, nationaal én internationaal. Daarnaast behartigt de VON de belangen van haar leden.

https://orgelbouwers.nl/

Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Veel van onze onderzoeken monden dan ook uit in directe beleidsadvisering.

https://www.ru.nl/kaski/

Bij restauraties, overplaatsingen of andere ingrijpende werkzaamheden aan het orgel of de klokken gaat het vaak om veel geld. Om het nut, de noodzaak en de kosten van die werkzaamheden met verstand van zaken te kunnen beoordelen, staan de adviseurs van de KKOR elk parochiebestuur ter zijde die daarom vraagt. Hoe een advies tot stand komt en wat de kosten er van zijn, kunt u vinden op deze website. Daarnaast kunt u op deze website ook een inventarisatie van het complete orgelbestand op het katholieke erf in Nederland vinden.

https://KKOR.nl

Stichting Kerkmuziek Netwerk, opgericht op 7 juni 2013, is een stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Maar natuurlijk is samen zingen ook een geweldige mogelijkheid om je verbonden te voelen met elkaar. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/

De Vereniging Orgelmakers Nederland (VON) is de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. Vakmensen met een bijzonder ambacht die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van pijporgels.

Het doel van de vereniging is het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst te bevorderen en op een hoger plan te brengen, nationaal én internationaal. Daarnaast behartigt de VON de belangen van haar leden.

https://orgelbouwers.nl/

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (ook wel de Nieuwe Bavo genoemd).

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Willibrordusorgel zijn:

  • Het zorgen voor het behoud en het goed gebruik van het Willibrordusorgel;
  • Het (doen) organiseren van concerten waarbij het Willibrordusorgel wordt bespeeld.

https://www.willibrordusorgel.nl

Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Veel van onze onderzoeken monden dan ook uit in directe beleidsadvisering.

https://www.ru.nl/kaski/

Bij restauraties, overplaatsingen of andere ingrijpende werkzaamheden aan het orgel of de klokken gaat het vaak om veel geld. Om het nut, de noodzaak en de kosten van die werkzaamheden met verstand van zaken te kunnen beoordelen, staan de adviseurs van de KKOR elk parochiebestuur ter zijde die daarom vraagt. Hoe een advies tot stand komt en wat de kosten er van zijn, kunt u vinden op deze website. Daarnaast kunt u op deze website ook een inventarisatie van het complete orgelbestand op het katholieke erf in Nederland vinden.

https://KKOR.nl

Stichting Kerkmuziek Netwerk, opgericht op 7 juni 2013, is een stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Maar natuurlijk is samen zingen ook een geweldige mogelijkheid om je verbonden te voelen met elkaar. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/

De Vereniging Orgelmakers Nederland (VON) is de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. Vakmensen met een bijzonder ambacht die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van pijporgels.

Het doel van de vereniging is het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst te bevorderen en op een hoger plan te brengen, nationaal én internationaal. Daarnaast behartigt de VON de belangen van haar leden.

https://orgelbouwers.nl/

Scroll naar boven